• Tiếng Việt
 • English
 • Cách Tiếp Cận Của Chúng Tôi

  GOSMAC luôn cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu, những sản phẩm chất lương cao

  Sứ Mệnh & Giá Trị

  CHÍNH TRỰC
  CHÍNH TRỰC

  Chúng tôi tin tưởng vào trách nhiệm của chúng tôi để làm gì là đúng và cung cấp về các cam kết của chúng tôi . Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao, lưu giữ thông tin khách hàng và phù hợp với hành vi của chúng tôi để những lời của chúng tôi.

  LÒNG TIN
  LÒNG TIN

  Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tạo ra và duy trì một mối quan hệ khách hàng lâu dài, dựa trên lòng tin . Trong khách hàng phục vụ, chúng tôi cam kết tất cả các nguồn lực sẵn có của chúng tôi để cung cấp không chỉ tốt nhất, mà còn là giải pháp phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng.

  NĂNG LỰC
  NĂNG LỰC

  Tài năng là cốt lõi của những gì chúng tôi làm . Khát vọng của chúng tôi là thu hút, phát triển và giữ chân những tài năng tốt nhất. Đồng thời, chúng tôi nuôi dưỡng một môi trường cộng tác và hỗ trợ lẫn nhau để giúp đội bóng phát triển cá nhân và tập thể.

  Tầm nhìn
  Tầm nhìn

  “Thấu hiểu thị trường – Am hiểu công nghệ” và “Vì mục tiêu phát triển và phồn vinh của khách hàng, của xã hội và của chính GoSMAC”

  Các sản phẩm của GoSmac

  Làm sao để doanh nghiệp trở nên thông minh hơn

  Phân tích

  Phân tích

  Thấu hiểu hơn để đổi mới nhanh hơn

  Điện toán Đám mây

  Điện toán Đám mây

  Chính bạn nên nắm quyền kiểm soát dữ liệu đám mây của mình.

  Thương mại

  Thương mại

  Tạo ra tương tác thông minh với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp

  Cơ sở hạ tầng CNTT

  Cơ sở hạ tầng CNTT

  Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của bạn lên đám mây

  MobileFirst

  MobileFirst

  Phát triển, triển khai và mang lại trải nghiệm di động đáng tin cậy

  Bảo mật

  Bảo mật

  Phát hiện, ngăn chặn và phản ứng với những mối đe dọa đối với hệ thống và dữ liệu doanh nghiệp

  Watson (US)

  Watson (US)

  Khai thác sức mạnh điện toán nhận thức cho doanh nghiệp