• Tiếng Việt
 • English
 • Hệ Thống phần mềm quản lý bất động sản Gosmac.Realestate

   09, Tháng Tư, 2020 364 Lượt xem

  I. TÍNH NĂNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN REALESTATE

  1. Quản trị hệ thống
  2. Quản lý danh mục
  3. Quản lý thông tin nhân viên (người dùng hệ thống)
  4. Quản lý khách hàng
  5. Quản lý dự án
  6. Quản lý giỏ hàng sản phẩm
  7. Quản lý lịch thanh toán
  8. Quản lý giữ chỗ
  9. Quản lý đặt cọc
  10. Quản lý hợp đồng mua bán
  11. Quản lý hợp đồng chuyển nhượng
  12. Quản lý giao dịch thanh lý
  13. Quản lý công nợ
  14. Quản lý sổ quỹ
  15. Quản lý Email marketing
  16. Quản lý SMS marketing
  17. Hệ thống báo cáo

  Xem chi tiết : GoSMAC_Proposal_RealEstate

  Điện thoại: 0964 92 6899

  Email: info@gosmac.vn